Race to Zero

United Nations program:

The Race to Zero

De klimaatconferentie van Glasgow eind 2021 heeft opnieuw duidelijk gemaakt dat er wereldwijd actie nodig is om de klimaatcrisis in te dammen. Deze klimaatcrisis gaat ons allemaal raken! In het kader hiervan heeft de Verenigde Naties het voortouw genomen in de ‘Race to Zero’ met een apart programma voor sportorganisaties en sportevenementen. Het gaat niet alleen om de grote sportevenementen, zoals de Olympische Spelen of WK voetbal, maar vooral ook om de ontelbare kleinere sportevenementen die jaarlijks worden georganiseerd. Het doel van dit programma is tweeledig, namelijk:

1. Een duidelijke aanpak voor de wereldwijde sport-
gemeenschap om de klimaatcrisis tegen te gaan.
2. Sport inzetten als instrument om mensen klimaat-
bewust te maken en aan te zetten tot actie.

The Race to Zero, samengevat

De rapportage is in het Engels, de voertaal van de United Nations. We werken aan een Nederlandse vertaling voor de website. In het Marathon Magazine van april 2022 hebben we uitgebreid aandacht besteed aan dit onderwerp. De betreffende artikelen kun je hier inzien.

Artikelen uit het Marathon Magazine

Met regelmaat publiceren we artikelen over onze Race to Zero in het Marathon Magazine. Hieronder kun je de artikelen nalezen.

AEW gaat de klimaatuitdaging aan

Artikel verschenen in het Marathon Magazine april 2022 – Hendrik-Jan van den Bogaart

Mammoeten in een steeds warmere wereld

Artikel verschenen in het Marathon Magazine april 2022 – Jessica Merkens

X